Dödsbo­anmälan

I vissa fall kan socialtjänsten hjälpa dig att göra en enklare bo­uppteckning, en så kallad dödsbo­anmälan.

Enligt Ärvdabalken kan du göra en dödsboanmälan om dödsboets tillgångar bara räcker till kostnader för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet samt om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

Det är socialtjänsten som gör en skriftlig dödsbo­anmälan och skickar till Skatteverket. Kontakta socialförvaltningens mottagning och försörjningsstöd om du vill göra en dödsboanmälan. Ett arvode om 2000 kronor kan komma att tas ut för handläggningen.

Om du har en fullmakt att företräda den avlidne så upphör den att gälla från och med dödsdagen

Begravning och kostnader

​Det är i första hand anhöriga till den avlidne som ansvarar för att begravningen äger rum. Om den avlidne saknar anhöriga ansvarar socialtjänsten för att beställa begravningen hos en begravningsbyrå. Socialtjänsten har rätt till ersättning ur dödsboet för detta.

Bistånd för begravnings­kostnader

När dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan dödsboet ha rätt till ekonomiskt bistånd för begravning och gravsten enligt kommunens riktlinjer. Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till betalning av begravningskostnader och gravsten. Som anhörig eller dödsbodelägare har du rätt att beställa en dyrare begravning än vad socialtjänsten godkänner, men då måste du betala mellanskillnaden själv.

Bouppteckning

​När någon avlider måste man gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi. Det kallas för bouppteckning och den ska skickas till Skatteverket. Du kan välja att göra bouppteckningen på egen hand eller att anlita en jurist eller begravningsbyrå som hjälper dig.

Dödsbo

Dödsbo betyder tillgångar och skulder som finns kvar efter den avlidne. ​En dödsbodelägare är arvinge, testamentstagare eller efterlevande make till en avliden person. Om det inte finns någon dödsbodelägare kan någon annan representera dödsboet.

När du inte kan göra en dödsboanmälan

Du kan inte göra en dödsboanmälan när det behövs mer omfattande efterforskningar om den avlidnes tillgångar eller när det finns andra tveksamheter. Det gäller också om den avlidne har ett företag eller fast egendom. Då måste du göra en bouppteckning.

När du ska göra en dödsboanmälan

En dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet. Det är viktigt att dödsbodelägaren kontaktar socialtjänsten så snart som möjligt efter dödsfallet eftersom socialtjänsten måste göra ett hembesök i den avlidnes hem för att bilda sig en uppfattning om boendets värde.

Den som har ansvaret

Dödsboedelägarna har ansvaret att gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning. Om det finns tillgångar i dödsboet men inga dödsbodelägare, är det Allmänna arvsfonden som blir dödsbodelägare.

Hanteringen av tillgångar och dödsfall

Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningen och gravstenen. Övriga räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar. Om det finns betalningsuppdrag via autogiro ska dessa avslutas.