Hemtjänst eller hem­sjukvård

Du som vill utföra hemsjukvård och hemtjänst inom ramen för Enköpings valfrihetssystem kan ansöka om godkännande hos Enköpings kommun.

För att bli utförare måste du göra en ansökan. Sedan tittar kommunen igenom din ansökan för att se att du uppfyller de krav som finns.

Gör din ansökan

Du gör din ansökan i vårt upphandlingssystem Tendsign. I systemet finns kommunens alla dokument som hör till ansökan.

För att kunna göra ansökan behöver du skapa ett konto med inloggningsuppgifter. I Tendsign finns information om det hur du gör det.

Så hanterar vi din ansökan

När din ansökan kommit in till kommunen tittar vi igenom att du uppfyller vård- och omsorgsämndens krav som gäller för att få bli utförare. Det är de som beslutar om din ansökan ska godkännas eller inte. Den normala handläggningstiden är 20 vardagar. Därefter fattar de beslut på nästkommande sammanträde. Om din ansökan godkänns kommer ett avtal att tecknas mellan ditt företag och kommunen.

Kraven för att få bli utförare finns formulerade i Enköpings kommuns förfrågnings­underlag för valfrihetssystem inom hemtjänst och hemsjukvård. De omfattar både ekonomiska krav och kvalitetskrav.