Boka kommunala lokaler

Många av kommunens lokaler går att boka hos oss. Genom bokningsservice kan du till exempel boka idrottshallar, idrottsplatser och träffpunkter för äldre.

Hitta på sidan

Ventilationen går ner i sporthallarna

Ventilationen går ner i sporthallarna under vecka 28-31. Instruktioner för att starta denna kommer att finnas på plats.

Nytt digitalt system för bokning och bidrag

Det är beslutat att vi kommer att byta ut kommuns digitala system för bokning av kommunens lokaler och anläggningar samt ekonomiskt bidrag till civilsamhället (däribland föreningsbidrag). Planering pågår och vi kommer gå ut med mer information hur det påverkar er förening under hösten.