Dag­verksamhet demens

Du som har en demenssjukdom och bor hemma men vill umgås med andra på dagarna kan göra det i vår verksamhet.

Syfte

Syftet med dagverksamheten är att öka möjligheterna till att bo kvar hemma, skapa meningsfull syssel­sättning, skapa nya kontakter och vänskap, stärka självkänslan, bevara och förbättra minnes­funktioner samt att ge avlösning och stöd för anhöriga.

Här får du gemenskap, god mat som du kan vara med och laga om du vill. Vi bakar ibland, spelar kort och gör utflykter tillsammans. Dagen formas utifrån dina behov och önskemål.

Dagverksamheten ger även möjlighet till avlösning och stöd för anhöriga.

Ansökan och avgifter

Du behöver en bedömning om det skulle passa för dig att vara på dagverksamheten. För att få det behöver du kontakta en biståndshandläggare genom att kontakta kommunens kontaktcenter.

Sen behöver du skicka in en ansökan till kommunen utifrån socialtjänstlagen (SoL).