Eldning och sotning

Du måste anmäla eller ansöka om bygglov vid installation av eldstad. Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet vissa tider på året. Glöm heller inte att sota för att undvika brand.