Gifta sig

Istället för kyrklig vigsel kan du och din partner gifta er borgerligt via kommunen.

Om borgerligt bröllop

Ett borgerligt bröllop är rättsligt bindande utan religiösa inslag. Det är ett bra alternativ om ni har olika religioner eller inte är troende. Ett borgerligt bröllop behöver inte begränsa festligheterna eller på något sätt göra att ni avstår fina traditioner.

Utforma er vigsel som ni önskar

Ni kan växla ringar eller inte, klä er vardagligt eller festfint. Brudbukett tar ni med om ni vill. Det går också bra att bjuda in vänner och bekanta till ceremonin. Om ni är intresserad av att boka festlokal eller mat till din vigsel så kan du läsa mer under relaterat.

Engagera personer

Förutom den rent juridiska delen av vigselceremonin kan ni engagera personer som exempelvis kan hålla tal eller framföra musikstycken och solosång. Gå igenom med er vigselförrättare hur ni vill ha vigseln utformad. Vigselakten tar cirka två minuter. Efter vigseln får ni ett vigselbevis.

Behov av tolk

Det blivande brudparet måste själva ordna en tolk om behovet finns. Det kan till exempel vara en vän eller släkting som hjälper till. Blivande makar kan inte tolka åt varandra.

Hinder mot att ingå äktenskap

Du får inte ingå äktenskap i Sverige om du är under 18 år, nära släkt med din partner eller redan är gift eller partner i ett registrerat partnerskap.

Steg för steg inför borgerlig vigsel

När ni planerar en borgerlig vigsel ska ni:

  1. Boka tid med en vigselförrättare.
  2. Ansöka om hindersprövning.
  3. Välja ut två vittnen över 18 år.
  4. Skicka in anmälan och dokument till kommunen 14 dagar i förväg.

Boka vigselförrättare

Borgerlig vigsel förrättas av borgerliga vigselförrättare som utses av Länsstyrelsen. Enköpings kommun har flera vigselförrättare som ni ringer direkt för att boka tid för vigsel.

Helene Sköld
E-post: skoldhelene@gmail.com

Sverre Ahlbom
E-post: sverre.ahlbom@gmail.com
Telefon: 070-493 45 08

Sigbritt Dahlberg
E-post: sigbritt@dahlbergz.se
Telefon: 0171-44 34 00 eller 070-871 26 64

Thord Andersson
E-post: thord@connext.se
Telefon: 076-012 10 00

Anna Wiklund
E-post: awiklund67@gmail.com
Telefon: 070-269 93 37

Anne-Kristin Fösker
E-post: vigsel@quinnyconsult.com
Telefon: 070-650 96 96

Ansök om hindersprövning

Ni ansöker om hindersprövning på Skatteverket. Efter ansökan får ni "Intyg hinderprövning" och "Intyg vigsel". Intygen är giltiga i fyra månader.

Vittnen vid vigseln

Ni behöver ha två vittnen som är över 18 år vid vigseln. Vittnena kan vara släkt eller vänner. Vittnena måste ta med legitimation till vigseln. Ni ska ange namn och adress för era två vittnen samtidigt som ni anmäler er vigsel till kommunen.

Anmäl vigsel 14 dagar i förväg

Senast 14 dagar före vigseln ska ni skicka eller lämna in en vigselanmälan till kommunen. Använd blanketten "Vigselanmälan".

Din anmälan ska innehålla:

  • Ifyllda blanketten "Vigselanmälan"
  • "Intyg hinderprövning" från Skatteverket
  • "Intyg vigsel" från Skatteverket
  • Namn och adress för era två vittnen

Skicka eller lämna in dokumenten till:

KLF admin. ledningsstöd
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Efter vigseln

När ni har sagt ja till varandra får ni ett vigselbevis av vigselförrättaren som minne av ceremonin. Vittnena undertecknar protokollet. Kommunens ansvariga underrättar Skatteverket om vigseln, sedan är det klart.

Hantering av personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna genomföra vigseln. Uppgifterna lämnar vi sedan vidare till Skatteverket. Kommunstyrelsen är ansvarig för personuppgifterna och behandlar era uppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR.