Plogning och sandning

Kommunen plogar snö och sandar. Du som äger en fastighet måste också se till att det är plogat och sandat. Du som privatperson kan hämta sand hos kommunen.