Cisterner

Har du en cistern (tank eller lös behållare) eller tänker installera en måste du informera kommunen. Det måste du även göra om du ska ta en cistern ur bruk.

Installation av cistern

Har du en cistern som innehåller brandfarliga vätskor eller spilloljor samt är över 1 m3 alternativt över 250 liter inom vattenskyddsområde måste du informera kommunen. Det måste du göra innan den installeras och när den tas ur bruk.

Informationen ska ha kommit in till kommunen senast fyra veckor innan planerad installation.

Bra att känna till

Cisternen ska vara typgodkänd. Ett ackrediterat företag ska besiktiga cisternen och rörledningarna innan du börjar använda dem. Besiktningen ska göras när cisternen är tom.

Kom ihåg att skicka med en tomtkarta där du markerar cisternens och rörledningarnas placering. Du ska även markera vattentäkter som ligger inom en radie av 200 meter.

Cisternen ska stå på en hårdgjord yta för att minska risken för yttre skador. Det är viktigt att det finns ett påkörningsskydd där det finns risk att du kan köra på cisternen.

Du minskar risken för spill genom att bland annat ha ett godkänt överfyllnadsskydd och att kontrollera att tankmunstycket inte läcker. Tänk också på att ha absorptionsmedel nära tillhands så att du kan suga upp eventuellt spill.

Vattenskyddsområde

​Inom ett vattenskyddsområde gäller strängare regler för förvaring och påfyllning av cisterner. När cisternen står utomhus ska den ha ett sekundärt skydd som till exempel en miljöcontainer eller en invallning med tak som gör att regnvatten inte fyller upp invallningen. När cisternen står inomhus ska den stå i ett avloppslöst utrymme.

Kontroll av cistern

Om du har en cistern som rymmer mer än en kubikmeter olja eller diesel måste den kontrolleras regelbundet.

Kontroll av cisterner måste utföras av ett godkänt (ackrediterat) företag. På kontrollrapporten står det hur ofta din cistern ska kontrolleras. Klicka på länken nedan och välj fliken "Kategorisök" och sedan välj "Cisternkontroll" i rutan "Ackrediteringsområde".

​Vid kontrollen undersöks bland annat om cisternen är rostig på insidan, om det finns påkörningsskydd och överfyllnadsskydd. En rostig cistern kan börja läcka och sanering av mark och vatten kan bli mycket dyr.

Cistern och rörledningar som tas ut bruk

Cistern och rör­ledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Rester av innehållet är farligt avfall. Du måste också informera kommunen att du tar en cistern ur bruk.

När cisternen och rörledningarna tas ur bruk måste du tömma, rengöra och plombera cisternen. En plombering innebär att cisternen inte går att fylla på igen.

Privatpersoner lämnar avfallet på Återbruket.

Om du upptäcker någon form av förorening i marken ska du genast kontakta kommunen.