Jag är elev

Här kan du hitta information om din utbildning. Mer viktig information och dina digitala kurs- och klassrum finns i Teams.

Teams

Microsoft Teams är den plattform där vi kommunicerar med varandra. Din klass och varje kurs du läser har ett eget team där du når lärare och elever i gruppen. Det finns även ett team för alla elever på skolan, Team Westerlundska gymnasiet. I det teamet lägger vi ut nyheter som rör alla elever, har filarkiv med bland annat blanketter och har samlad information om prövningar med mera. I Teams finns också en chat som du kan använda för att nå lärare och elever.

Schema

Skolbibliotek

I skolans bibliotek jobbar en bibliotekarie som kan hjälpa dig att hitta information till dina skoluppgifter. Här kan du låna böcker på flera olika språk.

I bokhyllorna står både skönlitteratur och facklitteratur. Biblioteket är tillgängligt under hela skoldagen.

Elevhälsa

Skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog arbetar tillsammans i ett elevhälsoteam. Teamet ska vara hälsofrämjande och förebyggande, främja elevernas lärande, utveckling och hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Skolsköterska

Under första läsåret erbjuds du som elev ett hälsobesök som omfattar ett samtal som fokuserar på kroppslig och mental hälsa samt skol- och fritidssituationen. Vid samma tillfälle ges också information om sex och samlevnad, skydd mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

För elever på vissa yrkesprogram erbjuds riktad hälsokontroll/undersökning utifrån yrkesmedicinska perspektiv. Hörselkontroll erbjuds elever på fordonsprogrammet, byggprogrammet och estetiska programmet musikinriktning.

Boka besök

Du bokar besök hos skolsköterskan via Teams-chatten, mejl eller sms.

Adress

Torggatan 6B

Skolläkare

Skolan har tillgång till skolläkare fyra timmar per månad för elever med skolrelaterade problem. Tid hos skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Skolkurator

Skolkuratorerna är Westerlundska gymnasiets experter i sociala frågor. Kuratorerna kan hjälpa dig som är elev eller förälder angående olika slags problem:

 • Få råd om studieekonomi.
 • Diskutera studiesvårigheter.
 • Stödsamtal.
 • Rådgivning.
 • Prata om relationer.
 • Samtal när det är kris.

Adress

Torggatan 6B

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar med eleven i fokus och på uppdrag från rektor. Huvudsakliga arbetsuppgifter är handledning/konsultation, fortbildningsinsatser, utredningar samt rådgivning/samtal i skolrelaterade frågeställningar.

Adress

Torggatan 6B

Få hjälp att må bättre

Behöver du någon att prata av dig med?

Kuratorernas länktips

Allergier

I skolan finns både elever och personal som är allergiska mot till exempel parfym, nötter, pälsdjur och citrusfrukter. Därför har vi tagit fram och spridit en lista över saker vi uppmanar alla i skolan att tänka på:

 • Använd oparfymerade eller endast svagt doftande hygienprodukter (hudkräm, deodorant eller liknande).
 • Ta inte med nötter, mandel eller jordnötter till skolan. Tvätta alltid händerna efter intag.
 • Ta inte med citrusfrukter (apelsin/mandarin) till skolan. Matsalen serverar citrusfrukt efter säsong, dessa ska då ätas i matsalen. Tvätta alltid händerna efter intag.
 • Undvik att klappa djur (pälsdjur och fåglar) på morgonen före skolan.
 • Tvätta händerna och byt till rena kläder om du har klappat djur innan skolan.
 • Har du varit i stallet? Duschar, tvätta håret och byt kläder innan du går till skolan.
 • Lämna hästsaker och liknande hemma från skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Elevinflytande

Som elev på Westerlundska gymnasiet har du rätt till inflytande över din utbildning och din arbetsmiljö.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

 • Vilket läromedel som ska användas
 • I vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras
 • Vilka arbetsformer man ska använda
 • På vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Frånvaro

Är du över 18 år anmäler du själv din frånvaro varje dag du är frånvarande. Frånvaroanmälan av sjuk elev ska från och med nu ske före klockan 08.30.

Anmälan som sker efter klockan 08.30 betraktas som ogiltig. Frånvaroanmälan ska ske varje dag som eleven är sjuk. Ta kontakt med elevens mentor om det uppstår behov av frånvaroanmälan efter 08.30.

Blir eleven sjuk under dagen tas kontakt med mentor. Frånvaroanmälan för del av dag måste ske senast dagen innan för att anses som giltig. Du anmäler frånvaro i Haldor-appen eller på app.haldor.se (nås också inifrån Teams).

Frånvaroanmälan av sjuk elev via telefon ska komma in senast klockan 08.30 av vårdnadshavare.

Telefon: 0171-62 50 20

Är du elev på ett introduktionsprogram (IM) ska frånvaroanmälan av sjuk elev göras i Haldor senas klockan 08.30.

Frånvaroanmälan av sjuk elev via telefon ska komma in senast klockan 08.30 av vårdnadshavare.

Telefon: 0171-62 53 01

Läsårstider och lov för gymnasiet

Skolstart  höstterminen 2024

Elever i årskurs 1 börjar den 20 augusti

Elever i årskurs 3 börjar den 21 augusti

Elever i årskurs 2 börjar den 22 augusti

Studentdagen

Läs om studenten på Westerlundska gymnasiet.

Pedagogiskt stöd

På Westerlundska gymnasiet finns två studior där pedagogiskt stöd kan stötta dig i dina studier. Den ena heter Studion och där kan du komma på drop-in eller ha fasta tider. Den andra heter Studio Fenix och den är specialiserad för elever inom autismspektrum tillstånd.

Du har rätt till stöd för att klara dina studier. I första hand ges stöd i den vanliga undervisningen av ordinarie lärare. Denna typ av stöd kallas extra anpassningar och kan bestå av extra tydliga instruktioner, anpassade redovisningssituationer eller stöd av digital teknik.

Särskilt stöd beslutas av rektor och det är en mer omfattande insats där du får hjälp av speciallärare, specialpedagog eller någon av våra pedagogiska assistenter. Särskilt stöd kan vara färdighetsträning, provanpassning eller hjälp att planera och strukturera studierna.

Personal

Studion

E-post: lotta.sainio@enkoping.se, specialpedagog

E-post: kajsa.ekholm@enkoping.se, speciallärare

E-post: ninni.bremfors@enkoping.se, pedagogisk assistent

E-post: kerstin.wennman@enkoping.se, lärare i matematik

E-post: karin.levemyr@enkoping.se, specialpedagog

Telefonnummer: 0171-625324

Studio Fenix

E-post: carina.ljunqvist@enkoping.se, specialpedagog

E-post: linda.mahlberg@enkoping.se, pedagogisk assistent

E-post: malin.nyqvist@enkoping.se, specialpedagog

Telefonnummer: 070-1625573

Fyll i blanketten och skicka den per post till:

Studio Fenix
Westerlundska gymnasiet
Sandbrogatan 2A
749 49 Enköping

Kontakt

Prövning för ett högre betyg

Har du betyget F i någon kurs kan du under gymnasietiden göra en prövning för ett högre betyg.

Anmälningsblanketten finns att hämta på den här sidan och i receptionen. Blanketten lämnar du in när du anmäler dig i receptionen. Mer information om prövning hittar du i Team Westerlundska gymnasiet.

Restaurang Westerlund

Vekomenyn finns att se i appen "Din skolmat"

Skollunch på onsdagar för pensionärer

Du som är pensionär är välkommmen att äta skollunch hos oss på onsdagar.

Du är välkommen klockan 11.00 till vår reception för att anmäla dig. Därefter går du till matsalen där du swishar 63 kronor innan du tar din mat.

Observera att tiden 11.00 gäller. Du kan tyvärr inte komma senare och äta.

Öppettider och adress

Måndag-fredag klockan 11-13.

Adress: Torggatan 6B

Anmäl specialkost

Om du är i behov av specialkost ska det anmälas till Magnus Karlsson.

E-post: magnus.karlsson.b@enkoping.se

Studie- och yrkesvägledning

Varje program har en egen studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig att göra genomtänkta val inom gymnasieskolan och till studier eller arbete efter avslutat program.

Att välja fortsatta studier och yrke är en process som tar tid och därför är det bra att gå till din studie- och yrkesvägledare för att ställa frågor och diskutera olika val, exempelvis val av kurser eller inriktning på programmet, som har betydelse inför framtiden. Under dina år på skolan kommer du att få möjlighet att öka din kunskap om dig själv samt om olika alternativ till yrke och utbildning genom att du bland annat får information och delta i aktiviteter enskilt och i grupp, göra studiebesök och besöka mässor.

Vi finns tillgängliga på skolan, men även digitalt. Det går att boka tid och ställa frågor via teams eller mail. Alla frågor och funderingar välkomnas!