För vårdnadshavare

Här har vi samlat information om sådant som du som vårdnadshavare behöver veta när ditt barn börjar hos oss.

Info till vårdnadshavare på WGY

Dags för utvecklingssamtal

Skolans mentorer har nu påbörjat arbetet med att bjuda in elever och vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Inbjudan går ut via vår lärplattform Haldor där dokumentationen av mötet också sker.

Det är även i Haldor som mycket av kommunikationen mellan mentor och dig som vårdnadshavare löpande sker. Det kan handla om frånvaro, omdömen eller annat. Vi uppmärksammar er på att ni regelbundet behöver logga in i Haldor för att inte missa någon viktig information. Ladda ner Haldor till din telefon eller logga in på vh.haldor.se

Vi har några instruktionsfilmer om hur du kan få inlägg översatta eller upplästa på annat språk:

Frånvaroanmälan av elev

Varje dag som eleven inte kan vara i skolan på grund av sjukdom eller av någon annan orsak ska en frånvaroanmälan göras.

Elev under 18 år

Vårdnadshavare ska anmäla frånvaro före klockan 08.30 via Haldor-appen eller vh.haldor.se, annars riskerar eleven att få ogiltig frånvaro. Anmälan som sker efter kl. 08.30 betraktas som ogiltig. Frånvaroanmälan ska ske varje dag som eleven är sjuk. Ta kontakt med elevens mentor om det uppstår behov av frånvaroanmälan efter kl. 08.30. Blir eleven sjuk under dagen tas kontakt med mentor. Frånvaroanmälan för del av dag måste ske senast dagen innan för att anses som giltig

Frånvaroanmälan av sjuk elev via telefon ska komma in senast kl. 08.30 av vårdnadshavare.

Telefon: 0171-62 50 20

Sjukanmälan för elev på ett introduktionsprogram (IM) ska göras i Haldor senast kl. 08.30. Frånvaroanmälan av sjuk elev via telefon ska komma in senast kl. 08.30 av vårdnadshavare.

Telefon: 0171-62 53 01

Elev över 18 år

Instruktionsfilmer för frånvaroanmälan

I Haldor kan du anmäla samt ta del av ditt barns frånvaro. Du loggar in med bank-id.

Ta del av frånvaro ändå

Om du väljer att inte använda Haldor, men ändå vill ta del av ditt barns oanmälda frånvaro, kan du skicka följande uppgifter till Westerlundska gymnasiet:

  • Elevens för- och efternamn.
  • Elevens födelsedatum (ååmmdd).
  • Klass eleven går i.
  • Vårdnadshavarens för- och efternamn.
  • Vårdnadshavarens mobilnummer.
  • Vårdnadshavarens e-postadress.

Skicka uppgifterna till vår e-postadress. När ditt barn har oanmäld frånvaro kommer då ett SMS med information om detta att skickas till dig.

E-post: wgy.info@enkoping.se

Haldor och Teams

Westerlundska gymnasiet använder lärplattformen Haldor för planering, uppgifter, bedömning, frånvaro och dokumentation samt Teams för kommunikation.

I Haldor arbetar skolans lärare och elever. Haldor når de via Microsoft Teams eller via Haldors app. Eleverna ser kursens planeringar, uppgifter och bedömningar samt sin frånvaro. De samarbetar i dokument och får feedback på sina uppgifter. Tre till fyra gånger per termin får de omdömen i de kurser de läser för att veta hur det går för dem.

Haldor för vårdnadshavare

Vårdnadshavare loggar in med bank-id på vh.haldor.se eller i appen Haldor. Här kan du som vårdnadshavare följa ditt barns studier och omdömen, ta del av aktuella nyheter och kommunicera med mentor. I systemet bokas och dokumenteras även utvecklingssamtalen som hålls en gång per termin. Du anmäler även elevens frånvaro här.

OBS! Om ni inte bor i Enköpings kommun behöver vi få in förnamn, efternamn, e-postadress och mobiltelefonnummer till vårdnadshavare samt information om vilken elev ni är vårdnadshavare till. När vi lagt in era uppgifter i vårt elevregister kommer Haldor att fungera.

Instruktionsfilmer

Omdömen

I vår lärplattform Haldor skriver lärarna omdömen som elever och vårdnadshavare kan ta del av för att se hur det går i varje kurs som eleven läser. Omdömen skrivs 3-4 gånger per termin.

Röd

Röd markering betyder att läraren befarar att eleven inte kommer att nå kursmålen utan särskilt stöd. Läraren startar en intern utredning om orsakerna och vad skolan kan göra åt det. Mentor och elevhälsa tar del av utredningen och rektor beslutar om eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. Elev och vårdnadshavare är delaktiga i beslut om åtgärder. Den röda markeringen ligger kvar så länge läraren är orolig för att eleven inte kommer att nå kursmålen.

Det finns också ett skrivfält till varje markering där läraren kan lämna en kort kommentar till exempel om vilka rester en elev har. Inför utvecklingssamtalen kommer det finnas en utförligare kommentar för samtliga elever för att ge mer information om elevens utvecklingsområden.

Senaste gäller

Det är senaste omdöme som gäller. Det betyder att läraren inte går bakåt i tiden för att ändra färgmarkeringar och/eller kommentarer och elev och vårdnadshavare behöver bara titta på senaste omdömet för att få en överblick över elevens studiesituation. Om en elev till exempel har en rest och är gulmarkerad i vecka 5 ska eleven fortfarande i vecka 9 ha en gulmarkering om resten finns kvar.

Syfte

Syftet är dels att skolan snabbare ska kunna reagera på elevers behov och förutsättningar att klara kursmålen, dels att informera elev och vårdnadshavare fortlöpande om elevens utveckling, vilket är ett krav i skollagen.

Elevresor

Om den som har blivit antagen till gymnasiet har minst sex kilometer mellan bostad och skola kan kommunen hjälpa dig med elevresor. Du ansöker om elevresor på kommunens hemsida.

Elevhälsa

Pedagogiskt stöd

Skolbibliotek

Studie- och yrksesvägledning