Ekonomi­programmet

Ekonomiprogrammet ger dig en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik.

Foto på elever på ekonomiprogrammet.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Studiebesök och gäst­föreläsningar

Här får du lära dig om hur företag och organisationer arbetar och om hur lagar blir till. Du läser ämnen som företagsekonomi, privatjuridik samt psykologi och vi ger dig färdigheter i att starta och driva ett företag.

Under studietiden gör du ett flertal studiebesök och får gästföreläsningar från ett flertal företag. Vi har utbyte med högskolor och universitet för att förenkla ditt nästa steg.

Kontakt och besök

Du kan givetsvis kontakta oss om du har några frågor om programmet. Det går också bra att besöka oss på våra informationskvällar och på öppet hus som vi anordnar varje år för elever i årskurs 9.

Inriktningar för ekonomi­programmet

Ekonomi

Den här inriktningen ger dig kunskaper inom företags- ekonomiska områden. Hos oss läser du båda kurserna Redovisning 2 och Marknadsföring. Du läser också Matematik 3, vilket är en behörighetsgivande kurs inför ekonomiska utbildningar på högskola och universitet.

Juridik

Väljer du den här inriktningen får du en ökad insikt om samspelet mellan juridik och samhället samt kunskaper inom affärsjuridik. Vi besöker domstolar och arbetar med rättegångsspel. Inriktningen ger dig även möjligheter till behörighetsgivande kurser som till exempel Matematik 3.

Särskild variant – musik

Från och med hösten 2023 kan du välja att kombinera ekonomiprogrammet med musikutbildning. 

Ung företagsamhet

I årskurs 3 på ekonomiprogrammet får du driva ett UF-företag. Genom att starta, driva och avveckla ditt företag får du uppleva ett företags hela livscykel. Under vägen får du stöd från läraren och rådgivare från näringslivet.

Poängplan

År 2024-2027

År 2023-2026

År 2022-2025

År 2021-2024

Elever berättar om programmet

Foto på elev som studerar.

Viktor Axelsson, elev på ekonomiprogrammet.

Hur är det att vara elev på ekonomiprogrammet?

– Jag tycker det är bra undervisning och bra lärare på programmet. Jag är intresserad av juridik och det kan man läsa andra året då du väljer inriktning. Vi läser företagsekonomi och juridik nu, vilket man även kan göra första året.

Vad har du lärt er på ditt program?

– Jag har lärt mig mycket om vilka rättigheter man har, om lagstiftning och bokföring. Hur företagen måste följa vissa riktlinjer för att fungera. Det är viktigt att kunna juridik, även om du inte vill jobba med det så kommer du ha stor användning av det.

Vilken användning kommer du ha av din utbildning i framtiden?

– Jag tror att jag kommer ha användning av båda inriktningarna. Juridiken behöver du kunna för att komma in på högskolan för att bli jurist.

Vad är skillnaden mellan att gå i grundskolan och på gymnasiet?

– I grundskolan är det bara nians betyg som spelar roll.
Så är det inte på gymnasiet, här är alla kurser viktiga. Det är mycket eget ansvar. Lärarna kommer inte säga till dig vad du ska göra, det måste du ta reda på själv – även om du får mycket stöttning.

Vad skulle du säga till elever som har sitt gymnasieval framför sig?

– Fundera på vad du vill göra och vad du är intresserad av, det är lättare att välja linje då. Välj inte samma utbildning som din kompis väljer för då kanske du inte vill jobba med det sen, säger Viktor.