Barn- och fritids­programmet

Barn- och fritidsprogrammet är ett program för dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Här får du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Foto på elever och lärare på barn- och fritidsprogrammet

Människan i centrum

Pedagogik och psykologi

Det här är programmet för dig som är intresserad av hur människor fungerar. Här har vi som mål att ge dig förmågan att vara lyhörd, kreativ och att med omdöme skapa optimala förutsättningar för alla människors delaktighet och lärande. Hos oss får du läsa modern pedagogik och psykologi. Du får en bred pedagogisk kompetens, goda kunskaper att kommunicera med människor, ledarskapsförmåga och kunskaper i att arbeta hälsofrämjande. Det här är programmet med människan i centrum.

Behörighet

Efter avslutad utbildning på barn- och fritidsprogrammet har du en yrkesexamen med möjlighet att genast börja arbeta. Programmet ger dig även möjlighet att läsa in behörighet för vidare högskolestudier, till exempel till lärare eller polis.

Kontakt och besök

Du kan givetsvis kontakta oss om du har några frågor om programmet. Det går också bra att besöka oss på våra informationskvällar och på öppet hus som vi anordnar varje år för elever i årskurs 9.

Inriktning för barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

Den här inriktningen ger dig möjlighet att arbeta som barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller med funktionsnedsatta inom boende eller daglig verksamhet. I inriktningen ingår kurserna:

Pedagogiskt arbete – en kurs om hur det är att arbeta inom förskola, skola och fritidshem, yrkesrollen, arbetslagets ansvar samt om verksamhetens roll i samhället.

Socialt arbete – en kurs där du förstärker din förmåga att kommunicera, samarbeta med människor i sociala sammanhang. Du får också utveckla färdigheter i att samarbeta med förekommande arbetsuppgifter inom sociala verksamheter.

Karaktärsämnen

Hälsopedagogik

Kursen "hälsopedagogik" ger dig kunskaper om hur frisk- och riskfaktorer påverkar människors hälsa samt ger en inblick i olika former av hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Naturkunskap 1a: 2

Kursen Naturkunskap 1a:2 ger dig bl a kunskaper om människokroppens organ/ organsystem, deras uppbyggnad, funktion och växelverkan med omgivningen och naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild.

Kommunikation

Kursen Kommunikation utvecklar förståelse av kommunikativa processer och kunskap om olika former av kommunikation mellan människor, vid information, samtal och aktiviteter i grupp. Dessutom får du praktiskt träna dig att hålla föredrag och föreläsningar.

Lärande och utveckling

Kursen Lärande och utveckling ger kunskaper om hur olika teorier/ perspektiv ser på människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang. Kursen ger också en inblick i hur synen på kunskap, lärande/undervisning och olika pedagogiska lärmiljöer har förändrats. Även gruppers betydelse för lärandet behandlas.

Människor miljöer

Kursen människors miljöer behandlar bland annat människors olika levnadsmiljöer/ levnadsvillkor och hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang.

Pedagogiskt ledarskap

Kursen Pedagogiskt ledarskap behandlar olika typer av ledarskap och utvecklar din förmåga att bemöta människor utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Konflikt och konflikthantering är centrala moment i kursen.

Samhällskunskap 1a: 2

Kursen behandlar bl a mänskliga rättigheter, massmediers och informationsteknikens roll i samhället samt samhällsekonomi.

Svenska 2

Kursen syftar bl a till att utveckla muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Svenska och internationella författarskap och skönlitterära verk behandlas, vilket även inkluderar teater, film och andra medier från olika tider och epoker.

Program­ - fördjupnings­ämnen för pedagogiskt arbete

Specialpedagogik 1 och 2

Ämnet syftar till att ge kunskaper om hur funktionsnedsättningar kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället. Du får även kunskaper om olika specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel för människor med funktions-nedsättningar.

Grundläggande vård och omsorg

I den här kursen får du lära dig om kroppens uppbyggnad och hur man tar hand om den. Kursen tar också upp vanliga sjukdomar och hur de brukar behandlas. Du får förberedelser inom områden som är viktiga för ett framtida arbete med människor som behöver omsorg.

Svenska 3

Kursen utvecklar din förmåga att kommunicera i tal och skrift och du får läsa och arbeta med olika typer av text både sakprosa och skönlitteratur.

Pedagogiska teorier och praktiker

Kursen Pedagogiska teorier och praktiker är en fördjupning i till exempel Montessoripedagogik, Walldorfpedagogik och andra pedagogiska teorier som ligger till grund för arbete i pedagogiska verksamheter.

Skapande verksamhet

Kursen Skapande verksamhet belyser skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande. Du får kunskaper om hur bild och form, drama, dans och musik kan användas som redskap i pedagogiska sammanhang och även möjligheter att prova olika metoder, tekniker och material för skapande verksamheter.

Samarbetspartners

Programmet har ett nära samarbete med Gymnasiesärskolan och Lärvux. Vi fikar, har teman, gör utflykter, julpysslar, firar lucia och har friidrottstävlingar tillsammans. Elever på BF har dessutom möjlighet att göra APL även i dessa verksamheter.

Poängplan

År 2025-2028

År 2024-2027

År 2023-2026

År 2022-2025

Elever berättar om programmet

Foto på elever i klassrum.

Elin Hellström och Matilda Lundgren på barn- och fritidsprogrammet.

Hur tycker ni det är att vara elev på barn- och fritidssprogrammet?

– Det är bra sammanhållning och man känner sig välkommen. Vi har även bra kontakt med de andra årskurserna vilket känns tryggt, säger Matilda.

– Det är bra kommunikation mellan alla elever och lärare, vilket känns skönt. Jag vill arbeta med människor så det känns som jag har hamnat rätt, säger Elin.

Vad har du lärt dig på ditt program?

– Jag har lärt mig om människan, och har reflekterat kring mig själv. Vad jag har för normer och fördomar, säger Elin.

– Jag har lärt mig om hur jag skulle agera i vissa situtationer. Jag har växt som människa här, säger Matilda.

Vilken användning kommer ni ha av er utbildning i framtiden?

– Jag planerar att läsa vidare till förskollärare så jag kommer verkligen ha användning av min utbildning. Jag kommer även läsa så att jag får en högskolebehörighet, säger Elin.

– Jag har inte bestämt vad jag ska göra efter gymnasiet, men jag vet att jag vill arbeta med människor och då är den här utbildningen perfekt, säger Matilda.

Vad vill ni säga till elever som har sitt gymnasieval framför sig?

– Välj själv, och inte som alla andra. Tänk på vad du verkligen vill göra, säger Matilda.

– Jag valde ett program som ingen av mina kompisar i grundskolan valt och jag var nervös innan, men det behövde jag inte vara. Direkt så träffade jag vänner här och de gamla har jag ju kvar ändå, säger Elin.