Störningar och vägarbeten

På den här sidan kan du ta del av aktuella störningar och pågående vägarbeten.

Störningar och händelser

Gång- och cykelvägen som går vid Vattenparken, Korsängsfältet och Bahcohallen är översvämmad. Vi har stängt av det översvämmade området och skyltat upp för tydlighetens skull. 

Vi hänvisar till att ta andra vägar om du brukar använda den gång- och cykelvägen. 

Pågående väg­arbeten

I slutet av vecka 7 stänger vi av Magasinsgatan och korsningen mot Kaptensgatan. Följ skyltningen på plats.

Uppdatering 16 februari: avstängningen beräknas starta i mitten av vecka 8.

  • Infart och utfart till och från Återbruket sker via Kaptensgatan.
  • Transport till och från bilskroten sker via Ågatan.
  • Infart och utfart till hundrastgården sker via Ågatan och du kan parkera längs med Ågatan. 
  • Transport till och från värmekraftverket och avloppsreningsverket sker via infart till värmekraftverket.

Avstängningen beror på arbeten med dagvatten- och avloppsledningar. Arbetet beräknas vara klart hösten 2024.

Karta över avstängningarna på Magasingatan.

Karta över avstängningarna på Magasingatan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Vi behöver komma åt och städa gator. Vi tar bort löv, snö, sand och gör rent gatubrunnar. Därför inför vi parkeringsförbud en dag i veckan på vissa gator från 1 november till 30 april.

Under vintern 2023-2024 arbetar vi med att återställa Fagerskogsgatan mellan nummer 19–39. 

Trafiken på gatan blir fortsatt lite påverkad och när det behövs kommer flaggvakter styra trafiken. 

Under vintern 2023/2024 pågår saneringsarbeten på Östra Järnvägsgatan 2 i Enköping.

Arbetsområdet gäller hela gatubredden och även Salavägen blir påverkad genom att norrgående körfältet blir avsmalnat.

Saneringen görs för att det legat en kemtvätt på tomten.